Back to product list

Vill Stillehavslaks- Pink Wild Salamon

Førsteklasses villfanget stillehavslaks fra fjorder i Finnmark
Vill Stillehavslaks

Fangstsesong for Stillehavslaks

Stillehavslaks fangsten foregår fra juni – juli, den har en toårig livssyklus, og både hanner og hunner dør etter gyting.

Størrelse

Villfanget stillehavslaks fra 1,8 – 2,5 kg

Næringsinnhold

-vitamin B12

-selen

-niacin

-fosfor

-tiamin

-vitamin A

I tillegg er den rik på omega-3-fettsyrer, jod og antioksidanter, proteiner og fettløselige vitaminer som vitamin D.

Våre produkter av stillehavlaks

  • Fersk
  • Ferskfrosset
  • Røket
  • Saltet
  • Rogn

 

Legg inn en bestilling så tar vi kontakt!

Utbredelse og arter

Stillehavslaksene er ferskvannsfisk som ofte foretar lange vandringer i havet (de er anadrome). Noen arter lever hele livet i ferskvann. Slekten omfatter totalt elleve arter. I Norge har regnbueørret vært relativt vanlig, primært gjennom utsettinger i ulike vann og vassdrag. I nyere tid (2017 og 2019) har pukkellaks forekommet i store antall i norske elver. Dette er et resultat av storstilte utsettinger i elver i Russland.

Den uønskede arten som smaker godt og kan mette mange

Stillehavlaksen har mange navn og er godt kjent under navnet “pukkellaks. Den har en toårig livssyklus, og både hanner og hunner dør etter gyting. Etter klekking påfølgende vår vandrer yngelen relativt raskt ut i havet. Der tilbringer pukkellaksen det neste året med å beite på krepsdyr og fisk, og i løpet av sin andre sommer returnerer den til ferskvann for å gyte og fullføre syklusen. Fisk som gyter i oddetallsår får dermed avkom som også gyter i oddetallsår, og gyter dermed ikke sammen med fisk som gyter i partallsår. Her i Norge gyter pukkellaksen primært i august.

I Norge er oddetallsbestanden mest tallrik, men det finnes også en mindre partallsbestand.

Undersøkelser
som Nofima har gjort  Pukkellaksen
er en ypperlig matfisk | Nofima (ntb.no)
 viser at produktene fra stillehavslaksen inneholder «mindre
fett og rødere farge på muskelen» enn tilsvarende produkter fra oppdrettslaks.

Mange som har testet stillehavlaksen på menyen kan fortelle om en flott matfisk som minner om ørreten i fiskekjøttet.

Receipts

Sales inquiries

We respond quickly to inquiries, and are always happy to answer any questions you may have.

Send us your question through the form and we will get back to you as soon as possible.

Send an inquiry